Sluit menu

Checklist

Is bij u in de fabriek alles geregeld op het gebied van houtstof? Vul de checklist in en bekijk aan de hand van uw score of er nog zaken geregeld moeten worden.

 • 1. Ziet u als u om zich heen kijkt in de fabriek houtstof op de vloer liggen?

 • 2. Hoe regelmatig worden vloeren in de fabriek waarop houtstof ligt schoongemaakt? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

 • 3. Op welke manier wordt er schoongemaakt?

 • 4. Is er een schoonmaakrooster?

 • 5. Hoe is de afzuiging in de fabriek geregeld?

 • 6. Wordt de lucht opnieuw de fabriek in geblazen? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

 • 7. Verstrekt u uw medewerkers adembescherming bij een tijdelijk blootstelling aan houtstof?

 • 8. Wanneer heeft u uw medewerkers voorlichting gegeven over de risico’s van en hoe veilig te werken met houtstof?

 • 9. Heeft uw bedrijf een actuele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en een Plan van Aanpak (PvA)? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

 • 10. Heeft uw bedrijf een ingevuld Explosieveiligheidsdocument (EVD)?

 • 11. Is er een preventiemedewerker aangesteld in het bedrijf?

De campagne Houtstofvrij is al 621x gesteund