Sluit menu

Welke maatregelen moeten worden genomen om houtstof te beperken?

  • Machines waarbij houtstof vrijkomt, moeten waar mogelijk worden voorzien van een ombouw om te voorkomen dat teveel houtstof in de lucht komt. Een geschikte afzuiginstallatie kan ook uitkomst bieden. Deze dient te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen, waarover meer informatie in de arbocatalogus te vinden is.
  • Ook bij de nieuwste handgereedschappen, zoals handschuurmachines, is afzuiging bij de bron steeds vaker mogelijk. Let er wel op dat de stoffilters goed worden onderhouden en tijdig worden gereinigd. Neem ze op in het onderhoudsregime. Belangrijk is natuurlijk ook dat de gereedschappen goed scherp en onderhouden zijn. De keuze van gereedschap draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van houtstof. Zo verspreidt een scherp zaagblad met veel tanden minder stof dan een model met weinig tanden.
  • Frequent en grondig stofzuigen is van groot belang bij het voorkomen van houtstof. Hoe eerder stof wordt opgeruimd, hoe kleiner de kans dat iemand het inademt. Een geschikte stofzuiger – waarmee stof in één keer wordt afgevoerd en niet verder wordt verspreid is essentieel.
  • Minimaal één keer per week moet de fabriek worden schoongemaakt en rondom risicovolle machines moet dagelijks worden gezogen. Let op: schoonmaken door vegen of perslucht is geen optie, want hiermee wordt houtstof juist opnieuw in de lucht gebracht. Het stof wordt als het ware verplaatst en juist doordat het stof in de lucht komt, kan het worden ingeademd. Vegen of perslucht dragen dus juist bij aan een hogere blootstelling aan houtstof. Stofzuigen is de oplossing!
    Het verplaatsen van stof door te vegen of met perslucht te blazen verhoogt ook nog eens het explosierisico.
  • Mocht er toch een situatie ontstaan waarbij de houtstofconcentratie te hoog is, dan is adembescherming verplicht. Dit is alleen toegestaan in zeer uitzonderlijke situaties waarbij andere oplossingen niet mogelijk zijn en voor korte duur. Adembescherming is geen langdurige oplossing en kan benauwdheid veroorzaken, met name bij mensen met luchtwegaandoeningen. Een simpel mondkapje of stofkapje kan niet worden beschouwd als voldoende bescherming, aangezien de kleine houtstofdeeltjes niet worden tegengehouden. Juist die kleine stofdeeltjes brengen gezondheidsschade toe. Bij stoffige werkzaamheden, opruim- en schoonmaakwerk is hoogwaardige adembescherming, zoals een masker met P2-filter, vereist. Meer informatie vind je in de arbocatalogi van de diverse branches.
Deze campagne is een initiatief van: