Sluit menu

Hoeveel houtstof mag er in de lucht zitten?

Voor kankerverwekkende stoffen wordt door de overheid een grenswaarde vastgesteld. Voor houtstof is dit 2 mg/m3 gemiddeld bij een blootstelling van 8 uur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hardhout en zachthout, aangezien er vaak blootstelling aan beide houtsoorten is. Bij diverse cao’s en arbocatalogi in de houtbranches is afgesproken dat de werkgever bij aanschaf van nieuwe machines zal streven naar een zo laag mogelijke uitstoot van houtstof, waarbij in ieder geval gestreefd wordt naar een grenswaarde van 1 mg/m3, mits technisch en bedrijfseconomisch haalbaar.

Deze campagne is een initiatief van: