Sluit menu

Hoe ontstaan houtstofrisico’s?

Blootstelling aan houtstof vindt vooral plaats bij bewerkingen met handmachines. Denk bijvoorbeeld aan de handschuurmachine, handmatig frezen en de handcirkelzaag. Bij onvoldoende afzuiging kan een aantal machinale bewerkingen ook voor verhoogde blootstelling zorgen, zoals bij onjuist geplaatste afzuigkappen. Maar óók wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte te hoog worden. Met de juiste machines én passende maatregelen kan risicovolle blootstelling aan houtstof dus voorkomen worden. Maak bijvoorbeeld bij het schoonmaken geen gebruik van perslucht, want dit zorgt er juist voor dat houtstof opnieuw de ruimte in wordt geblazen, waardoor de blootstelling weer hoger wordt. De werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in te vullen. Het risico op houtstof maakt onderdeel uit van de RI&E. De houtbranches hebben elk hun eigen branche-RIE. Deze branche-RI&Es zijn te vinden op www.rie.nl.

Deze campagne is een initiatief van: