Sluit menu

Wanneer is er explosiegevaar bij houtstof?

Bij een lokaal hoge concentratie van houtstof, oftewel een stofwolk, kan in combinatie met een vonk een stofexplosie ontstaan. De werkgever is verplicht in te schatten hoe hoog dit risico is. Dit gebeurt door het invullen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Uit het EVD volgt een Plan van Aanpak met maatregelen om het risico zo laag mogelijk te houden. Bij de verschillende brancheorganisaties is een EVD op te vragen. Dit EVD moet voor de eigen situatie worden ingevuld. Het wordt ook wel ATEX-leidraad genoemd.

Deze campagne is een initiatief van: