Sluit menu

Hoe weet ik of er teveel houtstof in de lucht is?

De werkgever moet ervoor zorgen dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Voor de houtbranches is het houtstofprotocol opgesteld. Daarin staat hoe de hoeveelheid houtstof in de lucht beoordeeld moet worden. Als er bijvoorbeeld voetstappen in het houtstof te zien zijn, is de grenswaarde waarschijnlijk overschreden. Daarbij gaat het niet om houtkrullen, maar alleen om de houtstofdeeltjes die klein genoeg zijn om ingeademd te worden. Dit zijn de houtstofdeeltjes die in de lucht kunnen opdwarrelen.

Deze campagne is een initiatief van: