Sluit menu

Waarom is houtstof schadelijk?

Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht. Daarnaast kunnen houtsoorten stoffen bevatten die de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Huiduitslag, eczeem of astma kunnen dan het gevolg zijn. Bij een aantal houtsoorten kunnen splinters voor flinke ontstekingen zorgen. In een enkel geval (bij bepaalde, weinig voorkomende houtsoorten) zorgt inademing voor braakneigingen of maagkramp. In de arbocatalogus van de meubelindustrie staat om welke houtsoorten het gaat. http://www.arbocatalogus-meubelindustrie.nl/index.htm

Deze campagne is een initiatief van: