Sluit menu

De Arbowet en houtstof

09.06.2017
De Arbowet en houtstof

Voorkomen is beter dan genezen. Dit is ook het uitgangspunt in de Arbowet. De Arbowet gaat per 1 juli 2017 flink op de schop. U zult zich misschien afvragen; wat heeft dit te maken met het terugdringen van houtstof? Naar mijn idee veel. Er komt namelijk een zogenaamd ‘basiscontract arbodienstverlening’ waarin de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts betere afspraken moeten maken zodat werknemers kunnen rekenen op voldoende zorg. Werknemers denken bij de bedrijfsarts nu nog vooral aan de begeleiding van zieke werknemers. Dit is niet vreemd, omdat de meeste werkgevers vooral hierover afspraken maken met de bedrijfsarts en weinig over preventie. Maar de bedrijfsarts is er ook om advies te geven over allerlei zaken om te voorkomen dat werknemers ziek worden door hun werk. Die taak krijgt na 1 juli meer gewicht, als het goed is.

Stel u krijgt als werknemer last van allergieën of uitslag op uw huid en u vermoedt dat dit weleens kan komen door houtstof. Per 1 juli krijgt u het recht om de bedrijfsarts te bezoeken en uw vragen te stellen over uw gezondheid. Dit wordt ook wel het arbospreekuur genoemd. Het idee is dat werknemers bij de bedrijfsarts terecht kunnen voordat de klachten leiden tot verzuim. Als werknemer heeft u geen toestemming nodig van uw werkgever om gebruik te maken van het arbospreekuur. De werkgever mag niet worden geïnformeerd door de bedrijfsarts over wat jullie bespreken of wat het advies is. Voor de bedrijfsarts kan het arbospreekuur ook nuttig zijn, omdat hij kan signaleren met welke klachten werknemers rondlopen. Als er meerdere werknemers hetzelfde soort allergieklachten hebben, dan moet er iets gebeuren om dit te voorkomen.

Daarbij is het belangrijk dat de bedrijfsarts in staat wordt gesteld om de werkplek te bezoeken, om met eigen ogen te zien hoe en onder welke omstandigheden u werkt. Een werkplekbezoek door de bedrijfsarts kan bovendien nuttig zijn om te beoordelen of de risico-inventarisatie en het arbobeleid op papier wel aansluiten bij de situatie op de werkvloer.

Het belangrijkste is natuurlijk dat de bedrijfsarts kan adviseren over eventuele maatregelen om de klachten te voorkómen. De signalen die een bedrijfsarts oppikt in het arbospreekuur én op de werkvloer, kunnen een aanleiding zijn hiervoor. De bedrijfsarts kan zich verder verdiepen in de gevaren van houtstof en een preventief advies geven aan de werkgever over hoe deze gevaren structureel voorkomen of beperkt kunnen worden. Dus niet alleen genezen, maar vooral ook voorkomen. De werkgever blijft overigens altijd verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Werknemers hebben natuurlijk ook een bepaalde verplichtingen. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om bepaalde instructies over hoe er veilig kan worden gewerkt met hout op te volgen. Maar dan moet het wel mogelijk zijn om veilig en gezond te werken.

Kortom: de wijzigingen in de Arbowet dragen bij aan het opsporen én voorkomen van arbo-risico’s – waaronder de blootstelling aan houtstof. Sommige wijzigingen van de Arbowet zijn best logisch, maar ik denk dat het toch prettig is dat ze in de wet worden vastgelegd. Het zorgt voor meer duidelijkheid en daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

 

Door: Khalid Azougagh, Adviseur Veilig en Gezond Werken bij de FNV

Terug naar overzicht