Sluit menu

Voorlichting over houtstof

06.02.2018
Voorlichting over houtstof

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Houtstof is ook een risico waar voorlichting over moet worden gegeven.

Risico’s van houtstof

Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht. Voor kankerverwekkende stoffen wordt door de overheid een grenswaarde vastgesteld. Voor houtstof is dit 2 mg/m3 gemiddeld bij een blootstelling van 8 uur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hardhout en zachthout, aangezien er vaak blootstelling aan beide houtsoorten is. Bij diverse cao’s in de houtindustrie is afgesproken dat bij aanschaf van nieuwe houtbewerkingsmachines niet meer stof mag vrijkomen dan 1 mg/m3.

Maatregelen

Blootstelling aan houtstof vindt vooral plaats bij bewerkingen met handmachines. Denk bijvoorbeeld aan de handschuurmachine, handmatig frezen en de handcirkelzaag. Bij onvoldoende afzuiging kan een aantal machinale bewerkingen ook voor verhoogde blootstelling zorgen, zoals bij onjuist geplaatste afzuigkappen. Maar óók wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte te hoog worden. Met de juiste machines én passende maatregelen kan risicovolle blootstelling aan houtstof dus voorkomen worden. Maak bijvoorbeeld bij het schoonmaken geen gebruik van perslucht, want dit zorgt er juist voor dat houtstof opnieuw de ruimte in wordt geblazen, waardoor de blootstelling weer hoger wordt.

Voorlichting

De wijze waarop de voorlichting plaatsvindt kan per bedrijf variëren. Arbo is een verplicht ‘agendapunt’. Registratie van het overleg/toolbox is ook nodig. Verder moet de werkgever erop toezien dat de instructies worden nageleefd en dat de persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Werkgevers kunnen bij de diverse brancheorganisaties gratis voorlichtingsmateriaal opvragen. Werknemers kunnen deze bij hun vakbond opvragen. Uiteraard zolang de voorraad strekt.

 

Nelleke Versloot, CBM

Terug naar overzicht