Sluit menu

Doe de houtstof check!

06.02.2018
Doe de houtstof check!

Is bij u in de fabriek alles geregeld op het gebied van houtstof? Vul de checklist van de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ in en bekijk aan de hand van uw score of er nog zaken geregeld moeten worden. http://www.houtstoftotnadenken.nl/checklist/

Risico’s van houtstof

Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Blootstelling aan houtstof brengt een aantal risico’s met zich mee. Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht. Voor kankerverwekkende stoffen wordt door de overheid een grenswaarde vastgesteld. Voor houtstof is dit 2 mg/m3 gemiddeld bij een blootstelling van 8 uur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hardhout en zachthout, aangezien er vaak blootstelling aan beide houtsoorten is. Bij diverse cao’s in de houtindustrie is afgesproken dat bij aanschaf van nieuwe houtbewerkingsmachines niet meer stof mag vrijkomen dan 1 mg/m3.

Maatregelen

Blootstelling aan houtstof vindt vooral plaats bij bewerkingen met handmachines. Denk bijvoorbeeld aan de handschuurmachine, handmatig frezen en de handcirkelzaag. Bij onvoldoende afzuiging kan een aantal machinale bewerkingen ook voor verhoogde blootstelling zorgen, zoals bij onjuist geplaatste afzuigkappen. Maar ook wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte te hoog worden. Met de juiste machines én passende maatregelen kan risicovolle blootstelling aan houtstof dus voorkomen worden. Maak bijvoorbeeld bij het schoonmaken geen gebruik van perslucht, want dit zorgt er juist voor dat houtstof opnieuw de ruimte in wordt geblazen, waardoor de blootstelling weer hoger wordt.

 

Nelleke Versloot, CBM

Terug naar overzicht