Sluit menu

De preventiemedewerker

28.05.2018
De preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

  • Het ondersteunen van de werkgever om ideale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Het mede uitvoeren van arbo-maatregelen.

De preventiemedewerker en houtstof

Aangezien (hard)houtstof op de lijst met kankerverwekkende stoffen staat, is het een speerpunt in het arbobeleid. Niet alleen in de fabriek moet gezorgd worden dat medewerkers niet teveel worden blootgesteld aan houtstof (niet meer dan 2 mg/m3), maar dit geldt ook voor onze monteurs op de bouwplaats. Speciaal voor het frezen van hardhouten kozijnen zijn er stofzuigers met een klopfunctie. Waarom een stofzuiger met klopfunctie? De klopfunctie zorgt ervoor dat de filters die vol komen zitten met stof van het te frezen hardhout worden leeg geklopt. Door dit kloppen komt het fijnstof in de wegwerp opvangzak die in de stofzuiger zit. Je mag de stofzuiger dan ook niet gebruiken zonder wegwerpstofzuigerzakken. Er zijn wel stofzuigerzakken op de markt die je kan hergebruiken, maar die mag je nooit gebruiken voor het hardhoutfijnstof. Als preventiemedewerker moet je alert zijn op dergelijke voorbeelden in de praktijk en dit aangeven zowel bij de werkgever als de werknemers.

De preventiemedewerker in de praktijk

Naast de wettelijke taken die de preventiemedewerker heeft, is het dus ook belangrijk dat de preventiemedewerker zijn ogen en oren open houdt als het gaat om veiligheid en overlast. De persoonlijke gezondheid van de medewerkers speelt daarbij een belangrijke rol. Dit is een rol die dagelijks aandacht nodig heeft. Dit geldt zowel in het productieproces in de fabriek, maar ook in de opslag en transport naar het werk. Het voorbeeld van houtstof geeft aan hoe een preventiemedewerker daar in de praktijk mee kan omgaan. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen waarin we investeren om het werk gezonder en aangenamer te maken. Dat is ook de rol van preventiemedewerker. Niet alleen kijken of het wel of niet goed gaat, maar juist actief meedenken in hoe het beter kan. Er zijn ook diverse opleidingen voor preventiemedewerkers. Deze opleiding is belangrijk om te leren wat er van jou wordt verwacht.

Hans Verhagen
Preventie medewerker bij Timmerfabriek Verweij Houttechniek in Woerden.

Terug naar overzicht