Sluit menu

Het gevaar en van stofexplosies

15.01.2018

Niet alleen is het inademen van houtstof schadelijk, houtstof kan ook stofexplosies veroorzaken. In Nederland komt gemiddeld 1x per week een stofexplosie voor. Explosiegevaar is aanwezig als een concentratie van fijn houtstof wordt opgewerveld en met lucht wordt vermengd. Als dat met een ontstekingsbron in aanraking komt, kan er een explosie ontstaan die zo heftig is dat muren weggeblazen kunnen worden. Een ontstekingsbron kan bijvoorbeeld zijn vonken door metaal op metaal of kortsluiting.

Het gevaar en van stofexplosies

Stofwolk

Een gevaarlijke stofwolk kan worden herkend aan een zicht van minder dan 1 meter, of een stoflaagdikte van 0,1 mm. De bekende zichtbare voetstappen op de grond. Door te vegen wordt het risico vergroot door opdwarrelend fijn houtstof. Daarom moet een stofzuiger worden gebruikt.

Verplichting voor werkgever

De werkgever is verplicht in te schatten hoe hoog het risico op een stofexplosie is. Dit gebeurt door het invullen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Uit het EVD volgt een Plan van Aanpak met maatregelen om het risico zo laag mogelijk te houden. Bij de verschillende brancheorganisaties is een EVD op te vragen. Dit EVD moet voor de eigen situatie worden ingevuld. Het wordt ook wel ATEX-leidraad genoemd. ATEX staat voor Atmosphere Explosible, oftewel explosieve atmosfeer.

Frans de Boer, Koninklijke VVNH

Terug naar overzicht