Sluit menu

Houtstofreductie, samen eenvoudig te realiseren

09.06.2017
Houtstofreductie, samen eenvoudig te realiseren

Dat er bij veel bedrijven nog teveel houtstof vrijkomt wisten we al. Maar weet je ook dat het best eenvoudig is om de hoeveelheid vrijkomende houtstof te reduceren? Natuurlijk is het de werkgever die daarvoor moet zorgen. Maar het verminderen van vrijkomend houtstof is ook een zaak van de werknemer. Die is ter zake kundig. Hoe fijn zou het zijn om vandaag al gezamenlijk te starten met het werken aan houtstofreductie?

Nog te vaak zien we gebeuren dat werkkleding wordt schoon geblazen met perslucht, dat houtstof onder machines en in ‘zwerfafvalhoekjes’ te lang blijft liggen, dat afzuigslangen met tape worden gerepareerd, dat schuiven in de afzuigleidingen open blijven staan, etc. Allemaal heel begrijpelijk in een bedrijf waar hard wordt gewerkt. Soms zien we het zelf niet eens meer en gaan we ervan uit dat het wel goed zit. Continu aandacht voor houtstof is hard nodig en zou voor ons allen een onderdeel moeten zijn van ons dagelijkse werk.

Ga als werkgever in gesprek met werknemers om de risico’s van houtstof te beperken. Vergroot de kennis over risico’s van houtstof door met werknemers te communiceren. Daardoor groeit het inzicht in hoe we werken en hoe we ons daarbij gedragen. Er ontstaat een goede basis om samen te gaan werken aan reductie van houtstof op de werkplek.

De bediener van de machine ziet heel goed waar en wanneer houtstof ontstaat. Hij weet welke problemen houtstof veroorzaakt. Hij weet ook dat hij ondersteund wordt door zijn werkgever en de preventiemedewerker als hij een oplossing voorstelt. De collega’s mogen ook meedenken. Ook zij zijn immers specialisten! De bedachte oplossingen zijn vaak voor de hand liggend en ook niet duur.

Werkgever, zorg dat iedereen in uw bedrijf zich terdege bewust wordt van de risico’s die het vrijkomende houtstof met zich meebrengt. Treed in overleg, communiceer en deel kennis. De werknemers gaan dan inzien hoe ze zelf bijdragen aan het in stand houden van deze gevaarlijke situatie. Ondersteun uw mensen bij het verbeteren van de arbeidsveiligheid, zodat het vrije houtstof in uw bedrijf wordt gereduceerd. Doe het vooral samen en u zult zien dat het oplossingen ‘regent’ die snel uitvoerbaar zijn en vaak ook nog eens weinig kosten.

 

Door: Jan van Nijnatten, branchevertegenwoordiger NBvT

Terug naar overzicht