Sluit menu

Waarom houtstof opzuigen beter voor je gezondheid is dan vegen of blazen

26.09.2017
Waarom houtstof opzuigen beter voor je gezondheid is dan vegen of blazen

De slogan van de campagne is ‘Zuig je stof of stofzuig jij?’ en de foto hierbij is er een van een man die een glaasje stof leegzuigt. Hiermee is zo beeldend mogelijk gemaakt wat er gebeurt als je niet genoeg stofzuigt. Uiteraard is het een sterke overdrijving, maar elke dag kleine hoeveelheden houtstof kunnen schadelijk zijn voor de longen.

Bezem in de kast

Bij veel bedrijven zie je nog een bezem staan en vaak wordt hij ook gebruikt. Voor een lagere blootstelling aan houtstof kun je die bezem beter maar wegdoen. Wanneer er wordt geveegd komt er juist veel extra houtstof in de lucht. Op dat moment heb je dus een hoge blootstelling. En daarna dwarrelt dat stof weer neer, waardoor je bezig blijft met vegen. Ditzelfde geldt ook voor het gebruik van perslucht. Het stof lijkt weg, maar in feite zit het dan in de lucht. En je ziet het niet, want de deeltjes zijn erg klein. En juist die kleine houtstofdeeltjes zijn het gevaarlijkst, want die kunnen het diepst in de longen binnendringen. De juiste manier om schoon te maken is regelmatig stofzuigen.

Hoe kies je een goede stofzuiger?

Een gewone huishoudstofzuiger is niet goed genoeg voor houtstof. Het moet een industriële stofzuiger zijn met minimaal een M-filter. Het is verstandig om te overleggen met de stofzuigerleverancier voor welk gebruik de stofzuiger geschikt moet zijn. Daarbij moet u aangeven hoe groot de fabriek is, hoeveel medewerkers u heeft, of er hard- of zachthout wordt gebruikt, of er vooral wordt geschaafd, gezaagd of geschuurd, etc. Wanneer u veel hardhout gebruikt wordt bij voorkeur een H-filter gekozen. De grenswaarde voor hout is 2 mg/m3, maar aangezien hardhout geclassificeerd is als kankerverwekkend moet er gestreefd worden naar een lagere blootstelling dan de grenswaarde. Verder is het van belang het filter van de stofzuiger op tijd te vervangen. De leverancier kan u daarover ook informeren.

TNO heeft diverse industriële stofzuigers getest, in combinatie met een machine:
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/stofzuigers/overzicht-stofzuigers?tested=100345,100344
Ook stofzuigers die niet op de lijst staan kunnen geschikt zijn. Overleg hiervoor met uw leverancier

Terug naar overzicht