Sluit menu

Voorkom explosiegevaar en blootstelling aan houtstof met Qex afzuiging

12.10.2018
Voorkom explosiegevaar en blootstelling aan houtstof met Qex afzuiging

Wat zijn de risico’s van houtstof?

Bij het verwerken van hout (en plaatmateriaal) komt houtstof vrij. Houtstof is een risico voor de gezondheid en is explosiegevaarlijk.

Het is belangrijk dat lucht, die uitgeademd wordt, schoon is. Houtstof kan irritaties aan ogen en slijmvliezen veroorzaken. Een ander risico van houtstof is de mogelijkheid van een stofexplosie. Bij een hoge concentratie van houtstof kan in combinatie met een vonk een stofexplosie ontstaan. Een stofexplosie kan tot een grote brand en veel schade leiden. Belangrijker is dat een explosie slachtoffers kan veroorzaken.

Beide risico’s zijn onderkend door branchevereniging FLS (Fabrikanten van Luchtzuiverings Systemen) en SKH te Wageningen. FLS is de branchevereniging voor de fabrikanten voor (hout)stofafzuiginstallaties. FLS (onderdeel van Koninklijke Metaalunie) en SKH hebben het initiatief genomen om richtlijnen op te stellen waar degelijke afzuiginstallaties aan moeten voldoen.

Wat betekent het Qex Keurmerk?

Qex gecertificeerde bedrijven laten hun processen van ontwerp, productie, installatie en keuring door SKH jaarlijks beoordelen aan de hand van de beoordelingsgrondslag. Na goedkeuring ontvangen zij het Qex-certificaat. De grondslag is door een breed samengestelde en onafhankelijke commissie opgesteld. Naast SKH en FLS is de beoordelingsgrondslag mede opgesteld door vertegenwoordigers van verzekeraars, inspectie SZW en gebruikers.

Fabrikanten die Qex-gecertificeerd zijn en (afzuig)installaties opleveren conform het Qex-oplever protocol mogen hun installaties voorzien van een Qex-sticker.

Het Qex-keurmerk verzekert de koper ervan dat een nieuwe installatie verifieerbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals onder andere de Machinerichtlijn, de ATEX wetgeving en de eisen op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek.

Ook reeds in gebruik zijnde afzuiginstallaties kunnen aan de hand van het opleverprotocol beoordeeld worden. Qex-gecertificeerde bedrijven beoordelen dan of de afzuiginstallatie passend is binnen de RI&E betreffende brand- en explosieveiligheid van het desbetreffende bedrijf. Een belangrijk onderwerp binnen de RI&E is het verplichte EVD (Explosieveiligheidsdocument).

Indien een reeds in gebruik zijnde installatie voldoet aan het opleverprotocol krijgt deze installatie ook een Qex keurmerk. Waarmee aangetoond is dat deze installatie aan alle wettelijke eisen voldoet.

Welke bedrijven zijn gecertificeerd?

  • De Qex gecertificeerde partijen zijn:
  • Holtrop & Jansma te Dokkum
  • Meconaf te Franeker
  • Modesta te Putten
  • Reinders Luchttechniek BV te Almelo
  • SCM Group te Wormerveer
  • Tubro Filter, Lucht- en Verbrandingstechniek te Enschede

College van Deskundigen SKH

Alle installaties welke door partijen worden voorzien van een Qex-keurmerk, dus zowel nieuwe als reeds in gebruik zijnde, worden afgemeld bij SKH. SKH voert steekproeven uit op deze afgemelde installaties. Het keurmerk valt onder beheer van het College van Deskundigen. Hierin zijn experts uit de bedrijfstak vertegenwoordigd, maar ook verzekeringsmaatschappijen, politie en brandweer.

Terug naar overzicht