Sluit menu

Een stoffige RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)?

06.02.2018
Een stoffige RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van de RI&E. Een prima ontwikkeling, want met het in kaart brengen van risico’s in het bedrijf ontstaat een goede basis voor verbeteringen. De RI&E is bovendien sinds 1994 wettelijk verplicht en het zou tijdens een inspectiebezoek (van inspectie SZW of van uw verzekeraar) moeilijk uit te leggen zijn als hier in 2018 nog geen aandacht aan is gegeven.

Een goede RI&E is niet stoffig, want dit is een levend document dat regelmatig ter hand wordt genomen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe machine komt of als de indeling in de werkplaats verandert, dan wordt de RI&E hierop aangepast. En het plan van aanpak wordt sowieso ieder jaar geactualiseerd. Maar in de RI&E gaat het – als het goed is – wel over houtstof.

Bij de Risico’s die onderzocht worden, kijken we naar alle zaken die een schadelijk effect kunnen hebben op de veiligheid en de gezondheid van de mensen die in het bedrijf werken. Een RI&E die zich beperkt tot algemeenheden brengt ons niet zoveel verder. Het gaat erom dat we serieus inzoomen op de risico’s die in ons bedrijf spelen, zoals het werken met machines, blootstelling aan geluid, fysieke belasting en blootstelling aan houtstof. En maatregelen nemen om deze zaken grondig aan te pakken.

Voor het uitvoeren van de RI&E hebben de branches elk hun eigen RI&E instrumenten beschikbaar. Deze staan op www.rie.nl’. Met zo’n branche RI&E kan de preventiemedewerker van het bedrijf zelf aan de slag met risico’s en maatregelen. Belangrijk bij het uitvoeren van de RI&E, is het contact met de collega’s op de werkvloer. Als de preventiemedewerker met zijn collega’s over de risico’s in gesprek gaat, ontstaat een goed beeld van de situatie in de praktijk en komen vaak goede ideeën naar boven voor praktische verbetermaatregelen.

In de vragen van de RI&E komt ook het onderwerp ‘houtstof’ aan de orde. De suggesties die in onze campagne ‘houtstof tot nadenken’ worden aangedragen passen prima als maatregelen in uw plan van aanpak.

Twijfelt u of uw RI&E aan het ‘verstoffen’ is? Of wilt u weten wat de verbetermaatregelen zijn die op het thema ‘houtstof’ zijn voorzien? Vraag dan inzage in de RI&E en bespreek dit onderwerp in het werkoverleg.

 

Erwin Heijnsbroek

Arbozaken, NBvT

Terug naar overzicht